Ku Noi

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

N'Ployy Suwannarong
2015-06-24 16:15:38

กู่น้อย ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 1 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามคะ กู่น้อยสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษ ที่ 17 (ประมาณ พ.ศ.1700) สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางโบราณคดีของเมืองโบราณนครจัมปาศรี ช่วงสมัยทวารวดีคะ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นที่ราบอยู่ใกล้กับวั.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ