วัดภูด่านแต้ หรือ วัดพุทธโธธัมมะธะโร

ตั้งอยู่ที่บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย ริมทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 134 ห่างจากตัวอำเภอนิคมคำสร้อยประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบนมีความอ่อนช้อยสวยงาม สามารถมองเห็นได้แต่ไกล บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติ มีประชาชนมานมัสการและชมความงามของวัดอยู่เสมอ
ประวัติความเป็นมา
วัดพุทโธธัมมธโร หรือตามที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดภูดานแต้ แต่เดิมเป็นเพียงที่พักสำหรับพระธุดงค์กัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมเป็นที่เปลี่ยวและสงัดจึงเหมาะแก่การทำความเพียร กาลต่อมาเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น ได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินและเลี้ยงสัตว์ในบางส่วน ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๑ พระอาจารย์สมพงษ์ ขันติโก ได้ธุดงค์ผ่านเห็นเป็นที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม กัมมัฎฐาน ทำบุญมีที่พึ่งทางใจ ท่านก็ได้อบรมธรรมแก่ประชาชน ในวันธรรมสวน ก็มีผู้เข้ารักษาศิลอุโบสถปฎิบัติธรรมพอเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน กรอปกับที่ท่านรำลึก ถึงคุณของบูรพาจารย์พระอาจารย์สี ธัมมธโร เป็นนคนอิสานเมื่ออาจารย์ มรณภาพไม่มีโอกาสสที่จะตอบแทนคุณอาจารย์ได้จึงดำริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีสานเป็นการตอบแทนคุณของท่านพ่อสี ในสระยะนั้นพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ยังขาดการคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุขประชาชนเองก็รู้จักการประกอบอาชีพในแต่ละวสันทำไร่ไถนาจึงเป็นมูลเหตุ ให้ท่านสร้างวัดขึ้น เริ่มแรกก็เป็นเพสี่ยงที่พักสงฆ์มีเพสี่ยง ท่านกับโยมแม่ชี ประไพ บางโมรา ซึ่งเมื่อบวชแล้วก็ขอติดตามพระลูกชาย เริ่มมีการบวชกุลบุตรมากขึ้นเพื่ออบรมกัมมัฎฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทำใให้ที่พักสงฆ์และที่ปฎิบัติธรรมไม่มีเพี่ยวพอ ต้องสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนตัวท่านเอง ได้พักที่ถ้ำสิงห์โต และได้ขอตั้งเป็นวัดป่านิคมพุทโธธัมมธโร ให้การอบรมธรรมแก่ประชาชนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีสานมากขึ้น ท่านได้เริ่มจัดการการศึกษาจากวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนประชาบาลสถานดูแลเด็กเล็ก ช่วยโรงพยาบาล ช่วยสถานีตำรวจหน่วยงานราชการต่าง ๆ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการออกเผยแผ่ธรรมทุกหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ออกสอนธรรมศึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย วิทยาการอาชีพนวมินทราชินูทิศอิสาน ทำให้มีผู้รู้จักวัดพุทโธธัมมธโรมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้ว รู้จักในนามของ “ วัดภูดานแต้”

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม , เหมาะสำหรับเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง (1)

ที่เที่ยวมุกดาหาร - 10 ที่เที่ยวมุกดาหารยอดนิยม เมืองภูผาพิศวง

แสดงความคิดเห็น