Mae Surin Waterfall National Park

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า - รักษาพันธุ์ไม้, น้ำตกแม่สุรินทร์, ยอดดอยปุย, หนองเขียว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ 247,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า - รักษาพันธุ์ไม้, น้ำตกแม่สุรินทร์, ยอดดอยปุย, หนองเขียว

Contact :

0 5361 2996, 08 1724 7274, 0 2562 0760

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

Mr.K O-sathabhan
2015-07-21 15:28:08

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาเรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายกันหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น จะมีหน้าผาที่สูงชันมาก น้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เคียงคู่กับทุ่งบ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ