ตลาดเช้า

ตั้งอยู่ใกล้วัดหัวเวียง ตลาดเริ่มตั้งแต่รุ่งสางจนถึงประมาณ 09.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไทยใหญ่หรือชาวเขาที่มาซื้อสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งพืชผัก ผลไม้ท้องถิ่นสดๆ ตั้งอยู่ใกล้วัดหัวเวียง ตลาดเริ่มตั้งแต่รุ่งสางจนถึงประมาณ 09.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวแม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบไทยใหญ่หรือชาวเขาที่มาซื้อสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งพืชผัก ผลไม้ท้องถิ่นสดๆ

ข้อมูลติดต่อ :


ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

ลักษณะร้านค้า :

แสดงความคิดเห็น