ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้าและการทำเครื่องเงิน เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้าและการทำเครื่องเงิน

ข้อมูลติดต่อ :

0 5361 1244

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

08.00 - 16.30 น.

ลักษณะร้านค้า :

คำค้น :

แสดงความคิดเห็น