ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ

ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางนี้มีภูมิประเทศงดงามเป็นทั้งภูเขาและทุ่งดอกบัวตองซึ่งบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณกิโลเมตรที่ 84 ตำบลแม่เหาะ เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เส้นทางนี้มีภูมิประเทศงดงามเป็นทั้งภูเขาและทุ่งดอกบัวตองซึ่งบานสะพรั่งในเดือนตุลาคม-ธันวาคม

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

ลักษณะร้านค้า :

แสดงความคิดเห็น