Phra That Chom Mon Temple

อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Mr.K O-sathabhan
2015-07-21 15:22:12

พระธาตุจอมมอญ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์แบบล้านนาเก่าแก่ชาวอำเภอแม่สะเรียง เรียกขานกันว่าวัดจอมมอญ และเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดพะมอลอ ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ได้ชื่อว่าจอมมอญอนุมานว่าสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหา.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ