Pra Cha Kom Wa na Ram Temple Or Pa Kung Templ

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ วัดนี้มีชื่อทางการว่า วัดประชาคมวนาราม สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เหตุที่หลวงปู่ศรี ท่านมีดำริให้สร้างพระเจดีย์หิน เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2531 หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ หรือ โบโรบูโดร์ และได้ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้ จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Nam kitty
2015-02-03 15:38:20

วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง ตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ้ดเป้นวัดที่ชาวบ้านนับถือมากเพราะว่าเป้นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่านับถือมาก แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระที่วัดนี้ พอครั้งแรกที่เราเข้าไปในตัวโบสถ์ รู้สึกเย็นสบาย อากาสดีมากค่ะ ภายในโบสถ์มีประวัติต่างๆๆ ที่ให้คงวามรู้ด้วยค่ะ Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (5)

บ้านเราก็มี! 7 ที่เที่ยว AEC ในเมืองไทย ไม่ต้องบินไปเมืองนอก

ฮิปสเตอร์ห้ามพลาด กับ 10 ที่เที่ยวอีสานแซ่บเว่อร์...บินคุ้ม ครอบคลุมอีสาน กับ แอร์เอเชีย

เที่ยวเมืองไทย เหมือนไปเมืองนอก 2014

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ