รูปภาพ - เกาะพยาม

วางของไว้ แล้วนั่งรถสุดเอ็กคลูซีฟเที่ยวรอบเกาะ