รูปภาพ - เกาะพยาม

แวะมาดูการสาธิตวิธีแกะเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมชิมเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันตรงนั้นเลย