เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

ตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่อง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3087 เส้นราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง กิโลเมตรที่ 18 อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ภายในบริเวณมีผืนป่าธรรมชาติบนเขาประทับช้าง และอ่างเก็บน้ำเชิงหน้าผา เหมาะสำหรับเป็นจุดชมวิวและดูนก ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งอยู่ที่ตำบลปากช่อง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3087 เส้นราชบุรี-จอมบึง-สวนผึ้ง กิโลเมตรที่ 18 อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ภายในบริเวณมีผืนป่าธรรมชาติบนเขาประทับช้าง และอ่างเก็บน้ำเชิงหน้าผา เหมาะสำหรับเป็นจุดชมวิวและดูนก ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

แสดงความคิดเห็น