Khaosamokon

เขาสมอคอน เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์และมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจ มีวัดที่สำคัญบนเทือกเขานี้ 4 วัดด้วยกัน คือ วัดบันไดสามแสน วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา วัดถ้ำช้างเผือก และวัดเขาสมอคอน

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

BaNaNa Lover
2015-06-02 14:45:53

เขาสมอคอน ตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดยที่เขาสมอคอน จะมีสถานที่ทางสำคัญทางศาสนาที่ผู้มีจิตศรัทธารู้จักและนิยมมาทำบุญกัน ได้แก่วัดส.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (1)

“ลพบุรี” บ้านฉัน... มีดีจะอวด

Discussion