KhaoWongkhot Temple

เป็นวัดที่อยู่ในวงล้อมของภูเขาสามด้าน บริเวณกว้างขวางถึง 30 ไร่ บนไหล่เขาด้านทิศตะวันตกมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ถัดลงมามีศาลาเก็บศพหลวงพ่อเจริญ ดิสสวัณโณ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2506 แต่ศพไม่เน่าเปื่อย หน้าวัดมีเจดีย์สร้างอยู่บนเรือสำเภา อนุสรณ์ของหลวงพ่อเภาผู้สร้างวัดนี้ เป็นวัดที่อยู่ในวงล้อมของภูเขาสามด้าน บริเวณกว้างขวางถึง 30 ไร่ บนไหล่เขาด้านทิศตะวันตกมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ถัดลงมามีศาลาเก็บศพหลวงพ่อเจริญ ดิสสวัณโณ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2506 แต่ศพไม่เน่าเปื่อย หน้าวัดมีเจดีย์สร้างอยู่บนเรือสำเภา อนุสรณ์ของหลวงพ่อเภาผู้สร้างวัดนี้

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

All Reviews (1)

ccsaler sun
2015-06-29 17:28:22

วัดเขาวงกต ตั้งอยู่ที่เขาสนามแจง ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดบ้านหมี่ ตั้งอยู่ในวงล้อมของเขาทั้ง 3 ด้าน เป็นหุบเข้าเปิด ทางเข้าและออกอยู่ทางทางทิศตะวันออก เดิมเป็นที่พักสงฆ์ทิ้งร้างอยู่ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2460 หลวงพ่อเพา พุทธสโร เห็นว่าเป็นที่สงบ จึงได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์

ลักษณะเอกลักษณ์ที่โดด.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion