วัดนครโกษา

อยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟลพบุรีใกล้กับศาลพระกาฬ มีซากโบราณสถาน คือ เจดีย์องค์ใหญ่สมัยทวารวดี พระปรางค์สมัยลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ 17 อยู่ด้านหน้า แต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทองบนปรางค์นั้นสร้างขึ้นภายหลัง และยังพบเทวรูปขนาดใหญ่มีร่องรอยการดัดแปลงเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เทวสถานแห่งนี้ภายหลังสร้างเป็นวัดขึ้นในสมัยอยุธยา ดังจะเห็นได้จากซากวิหารซึ่งเหลือแต่ผนัง และเสาอยู่ทางด้านหน้าและมีเจดีย์สูงก่อด้วยอิฐอยู่เบื้องหลัง คำว่า &ldquoวัดนครโกษา&rdquo มีผู้สันนิษฐานว่า เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นผู้บูรณะจึงเรียกว่า &ldquoวัดนครโกษา&rdquo ตามราชทินนามนั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 3641 2510, 0 3641 3779 อยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟลพบุรีใกล้กับศาลพระกาฬ มีซากโบราณสถาน คือ เจดีย์องค์ใหญ่สมัยทวารวดี พระปรางค์สมัยลพบุรีในราวพุทธศตวรรษที่ 17 อยู่ด้านหน้า แต่พระพุทธรูปปูนปั้นแบบอู่ทองบนปรางค์นั้นสร้างขึ้นภายหลัง และยังพบเทวรูปขนาดใหญ่มีร่องรอยการดัดแปลงเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เทวสถานแห่งนี้ภายหลังสร้างเป็นวัดขึ้นในสมัยอยุธยา ดังจะเห็นได้จากซากวิหารซึ่งเหลือแต่ผนัง และเสาอยู่ทางด้านหน้าและมีเจดีย์สูงก่อด้วยอิฐอยู่เบื้องหลัง คำว่า &ldquoวัดนครโกษา&rdquo มีผู้สันนิษฐานว่า เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นผู้บูรณะจึงเรียกว่า &ldquoวัดนครโกษา&rdquo ตามราชทินนามนั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 3641 2510, 0 3641 3779

เวลาเปิดทำการ :

ลักษณะร้านค้า :

มีที่จอดรถ , เหมาะสำหรับกลุ่ม , เหมาะสำหรับเด็ก

รีวิวทั้งหมด (1)

mimny ben
2015-06-05 15:27:07

วัดนครโภษา ตั้งอยู่ไกล้ๆกับสถานีรถไฟลพบุรีและศาลพระกาฬ ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายในวัดเราจะได้พบกับโบราณศาสนสถานที่สร้างซ้อนทับกันหลายยุดหลายสมัย ว่ากันว่าตั้งแต่สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 17เรื่อยมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา และสันนิษฐานว่าเทวสถานของขอม ซึ้งปัจจุบันหลงเหลือแต่ซากป.. อ่านต่อ

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ

แสดงความคิดเห็น