ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา

เป็นหน่วยทหารจัดนำเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ายและบริเวณใกล้เคียงจัดฝึกอบรมวิชาการเดินป่า แนะนำการดำรงชีวิตในป่า เป็นหน่วยทหารจัดนำเที่ยวเดินป่าเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ายและบริเวณใกล้เคียงจัดฝึกอบรมวิชาการเดินป่า แนะนำการดำรงชีวิตในป่า

ข้อมูลติดต่อ :

0 5424 7712, 0 5422 5941 ต่อ 3387

ระดับราคา :

- ( บาท)

เวลาเปิดทำการ :

แสดงความคิดเห็น