Russada Market

หรือตลาดหัวขัว อยู่ตีนสะพานรัษฎา เป็นตลาดเช้าที่คึกคักและใหญ่ที่สุดในลำปาง ติดตลาดกันแต่เช้ามืดจนถึงเก้าโมงเช้า มีของขายมากมายทั้งกับข้าวพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ผลไม้ ของสดตามฤดูกาล เช่น ผักแปลกๆ แมลง เห็ด รวมทั้งของฝากไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว ข้าวแต๋น แคบหมู หมูยอ ตอนเย็นจะมีร้านมาขายบ้าง ส่วนใหญ่เป็นขนม และกับข้าวสำเร็จรูป
หรือตลาดหัวขัว อยู่ตีนสะพานรัษฎา เป็นตลาดเช้าที่คึกคักและใหญ่ที่สุดในลำปาง ติดตลาดกันแต่เช้ามืดจนถึงเก้าโมงเช้า มีของขายมากมายทั้งกับข้าวพื้นเมือง ขนมพื้นบ้าน ผลไม้ ของสดตามฤดูกาล เช่น ผักแปลกๆ แมลง เห็ด รวมทั้งของฝากไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว ข้าวแต๋น แคบหมู หมูยอ ตอนเย็นจะมีร้านมาขายบ้าง ส่วนใหญ่เป็นขนม และกับข้าวสำเร็จรูป

Categories :

Tourist Attraction / Market

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

All Reviews (1)

จู้จุ ผู้น่ารัก
2015-08-29 21:24:02

ตลาดรัษฎา หรือชื่อเดิม ตลาดหัวขัว นี้เป็นตลาดเช้าที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของเมืองลำปาง ที่นี่ตั้งอยู่ริมสะพานที่เล็กมากที่มีชื่อว่า สะพานรัษฎา ถ้าจะมาก็ไม่ยากเลยคะ เอาเป็นว่าสะพานอยู่ไหน ตลาดยู่นั่นเลยคะ
ที่นี่คนจะมาเดินซื้อของคึกคักมาก อาจต้องจอดรถไกลหน่อย เพราะสถานที่ค่อนข้างแคบ แต่ถ้าเข้าไปในตล.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion