Wat Srikunmuang

อยู่ที่ถนนชายโขง ซอย 7 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้น

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 5:00 PM
Thursday 8:00 AM - 5:00 PM
Friday 8:00 AM - 5:00 PM
Saturday 8:00 AM - 5:00 PM
Sunday 8:00 AM - 5:00 PM

All Reviews (4)

สาธนี คชสินธ์
2014-10-29 21:15:51

มาเที่ยวเลยคราวนี้ไม่พลาดที่จะไปไหว้พระที่เชียงคาน อำเภอเล็กๆ ติดริมแม่น้ำโขง ที่นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามแล้ว ดินแดนเล็กๆ แห่งนี้ ยังถือว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาอีกด้วย ที่เราจะไปก็คือ“วัดศรีคุณเมือง” หรือ “วัดใหญ่” หนึ่งในสถานที่สำคัญและถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ.. Read more

Beau RainBeau
2013-01-27 23:23:05

เพิ่งมีโอกาสไปกราบพระที่วัดศรีคุณเมืองมา วันที่ไปมีพระบวชใหม่พอดี เลยได้อนุโมทนาบุญไปกับเค้าด้วย ประวัติวัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2199 เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหญ่ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนา และล้านช้าง โบสถ์จะมีหลังคาลดหลั่นอย่างล้านนา และพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้าน.. Read more

Nam kitty
2013-01-10 11:28:08

มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ เชียงคานจังหวัดเลย กับครอบครัว มีหรือที่ไปกะคนแก่แล้วจะไม่อยากแวะไหว้พระเพื่อขอพรกลับบ้าน 555+ ดังนั้นก็เลยไม่พลาดค่ะ ที่จะแวะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง วัดศรีคุณเมือง เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมากด้วยความที่เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เลยทำให้วัด.. Read more

pakteema ^AOYporn^
2012-12-29 19:17:51

วัดศรีคุณเมือง เป็นวันที่อยู่ในอ.เชียงคาน ถือเป็นจุดสนใจอีกที่หนึ่งสำหรับเชียงคาน เป็นวัดที่เก่าแก่ มีพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 และด้านในโบสถ์จะมีภาพวาดศิลปะ.. Read more

Show 1 to 4 of 4 Items

Related Articles (2)

ที่เที่ยวเชียงคาน - 10 ที่เที่ยวเชียงคานยอดนิยม เมืองแห่งความสงบ

ที่เที่ยวเลย - 10 ที่เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด เลย เย็นสุด สุขที่เลย

Discussion