Thai Dam Cultural Village

เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

Triple X
2015-01-04 23:45:23

" ปี๋เหม๋าแล่ว สอเฮ่าหยูดี๋มีแฮงจุกปู่จุกกนเน้อ " แปลว่า ปีใหม่แล้ว ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยนะค่ะ เป็นภาษาของชาวไทดำ หรือ ลาวโซ่ง ค่ะ พอดีช่วงปีใหม่นี้ มีโอกาสมาแวะที่นี่ค่ะ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด จ.เลย ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทดำที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ ชาวไทดำที่นี่ได้รวบรวมประว.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Related Articles (1)

ที่เที่ยวเชียงคาน - 10 ที่เที่ยวเชียงคานยอดนิยม เมืองแห่งความสงบ

Discussion