Thamma Katanyu Foundation

ตั้งอยู่ 993 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ บนพื้นที่ 26.5 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยได้นำรูปแบบของศาลมาจากมูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ของประเทศไต้หวัน สิ่งปลูกสร้างจึงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ ๆ ยิ่งใหญ่อลังการ หลังคาประดับด้วยสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนทั้งหงส์และมังกร รวมด้วยเรื่องราวทางความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณ จากหลังคาถึงชายคาบรรจงแกะสลักไม้ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ภายในตัวอาคารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากประตูทางเข้าด้านหน้าจะเป็นห้องเทพเจ้า 5 องค์ &ldquoอู๋ฟู่เซียนส้วย&rdquo ซึ่งประกอบด้วย ตระกูลหลี่ &ldquoหลี่ต้าเลี่ยง&rdquo ตระกูลฉือ &ldquoฉือมุ่งเปียว&rdquo ตระกูลอู๋ &ldquoอู๋เสี้ยวควาน&rdquo ตระกูลจู &ldquoจูชู๋ยื้อ&rdquo ตระกูลฟ้าน &ldquoฟ้านเฉินเยอะ&rdquo และยังมีเทพเจ้าอื่น ๆ เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากทั้งเทพเฉิงหวงเหย่ (หลักเมือง), พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม), เจ้าพระขันธกุมาร (ท้าววิรุฬหก), เจ้าพระธรรมบาล (สิบแปดอรหันต์), เทพเจ้าฝูเต๋อเจิ้นเสิน (แป๊ะกง)
แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะต้องชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกคือ สิงโตคู่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว นำเข้าจากประเทศจีน สิงโตคู่ตามความเชื่อของชาวจีนถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล มีสง่าราศี มองดูน่าเกรงขามยิ่งใหญ่เกรียงไกร ซึ่งสิงโตคู่ที่อยู่หน้าศาลของมูลนิธิธรรมกตัญญูได้ผ่านการปลุกเสก สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธ์โดยนักพรตผู้ปฏิบัติธรรมในลัทธิเต๋า มีคติความเชื่อว่า &ldquoสิงโตคู่อันศักดิ์สิทธิ์สามารถกำจัดสิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ สิ่งอาถรรพ์ทั้งปวงได้ และเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของจีนโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปี&rdquo
นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังจัดงานประจำปีหลายงาน เช่น วันตรุษจีน วันหยวนเชียว งานเทกระจาดประจำปี และวันเกิดเจ้าของแต่ละองค์ เป็นต้น
มูลนิธิฯเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2323 3120-5 ตั้งอยู่ 993 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ บนพื้นที่ 26.5 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยได้นำรูปแบบของศาลมาจากมูลนิธิหนานคุณเซินไต้เทียนฟู่ของประเทศไต้หวัน สิ่งปลูกสร้างจึงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ ๆ ยิ่งใหญ่อลังการ หลังคาประดับด้วยสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีนทั้งหงส์และมังกร รวมด้วยเรื่องราวทางความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณ จากหลังคาถึงชายคาบรรจงแกะสลักไม้ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ภายในตัวอาคารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากประตูทางเข้าด้านหน้าจะเป็นห้องเทพเจ้า 5 องค์ &ldquoอู๋ฟู่เซียนส้วย&rdquo ซึ่งประกอบด้วย ตระกูลหลี่ &ldquoหลี่ต้าเลี่ยง&rdquo ตระกูลฉือ &ldquoฉือมุ่งเปียว&rdquo ตระกูลอู๋ &ldquoอู๋เสี้ยวควาน&rdquo ตระกูลจู &ldquoจูชู๋ยื้อ&rdquo ตระกูลฟ้าน &ldquoฟ้านเฉินเยอะ&rdquo และยังมีเทพเจ้าอื่น ๆ เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมากทั้งเทพเฉิงหวงเหย่ (หลักเมือง), พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม), เจ้าพระขันธกุมาร (ท้าววิรุฬหก), เจ้าพระธรรมบาล (สิบแปดอรหันต์), เทพเจ้าฝูเต๋อเจิ้นเสิน (แป๊ะกง)
แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะต้องชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกคือ สิงโตคู่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว นำเข้าจากประเทศจีน สิงโตคู่ตามความเชื่อของชาวจีนถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล มีสง่าราศี มองดูน่าเกรงขามยิ่งใหญ่เกรียงไกร ซึ่งสิงโตคู่ที่อยู่หน้าศาลของมูลนิธิธรรมกตัญญูได้ผ่านการปลุกเสก สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธ์โดยนักพรตผู้ปฏิบัติธรรมในลัทธิเต๋า มีคติความเชื่อว่า &ldquoสิงโตคู่อันศักดิ์สิทธิ์สามารถกำจัดสิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ สิ่งอาถรรพ์ทั้งปวงได้ และเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของจีนโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปี&rdquo
นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังจัดงานประจำปีหลายงาน เช่น วันตรุษจีน วันหยวนเชียว งานเทกระจาดประจำปี และวันเกิดเจ้าของแต่ละองค์ เป็นต้น
มูลนิธิฯเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2323 3120-5

Contact :

0 2323 3120-5

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

YINGNOI .
2015-07-02 16:57:36

วันนี้แวะไปที่ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู พอเข้ามาในวัดนี้เห็นเด่นสุดเลย. คือสิงโตคู่เพราะมันใหญ่มากกกกกก จากหลังคาถึงชายคานแกะสลักไม้ลงรักปิดทอ
สวยงาม ภายในตัวอาคารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากประตูทางเข้าด้านหน้าจะเป็นห้องเทพเจ้า 5 องค์ปกป้องดูแลที่นี้วไว้ ที่นี้ดูสะอาดมากบรรยากาศก็ดี มีมุมถ่ายรุปเ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ