Ban Khao Yi San Museum

พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สารอีกด้วย แต่เปิดให้เข้าชมเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สารเริ่มก่อตั้งราวปี พ.ศ. 2539 มีที่มาจากการที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งช่วยกันเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้และโบราณวัตถุจากวัดเขายี่สาร รวมถึงรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆจากชาวบ้านในชุมชนยี่สาร ด้วยจุดประสงค์ที่จะนำมาจัดแสดงไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม ทางวัดเขายี่สารได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ใต้ถุนศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดแสดงพร้อมทั้งสมทบเงินสนับสนุนมาจำนวนหนึ่ง

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

034-763-108

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday 9:00 AM - 4:00 PM
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday 9:00 AM - 4:00 PM

All Reviews (1)

พาไป เที่ยวที
2015-06-08 15:22:44

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนยี่สาร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขายี่สาร โดยใช้อาคารศาลาการเปรียญของวัดเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยภายในได้รวบรวมโบราณวัตถุเก่าแก่ ไว้มากมาย

โดยได้รวบรวมของเก่าแก่ ที่ขุดค้นพบในพื้นที่ ทั้ง ถ้วย ชามและเครื่องมือในการทำมาหากินเป.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion