Changpuak Temple

ตำบลวังชมภู ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 24 กิโลเมตร บริเวณปากทางเข้าวัดจะเห็นรูปปั้นช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ ภายในวัดเก็บรักษาสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูพัชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ บรรจุอยู่ในโลงแก้ว เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา ตามประวัติเล่าว่า หลวงพ่อทบได้ศึกษาวิชาอาคมมาจากเขมร จนเป็นที่เลื่องลือทางด้านเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียงในด้านแคล้วคลาดจากภยันตราย อยู่ยงคงกะพัน ในเดือนมีนาคมมีการจัดงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อทบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ภายในวัดยังค้นพบซากโบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยาอายุกว่า300 ปี ตำบลวังชมภู ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 24 กิโลเมตร บริเวณปากทางเข้าวัดจะเห็นรูปปั้นช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ ภายในวัดเก็บรักษาสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูพัชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ บรรจุอยู่ในโลงแก้ว เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา ตามประวัติเล่าว่า หลวงพ่อทบได้ศึกษาวิชาอาคมมาจากเขมร จนเป็นที่เลื่องลือทางด้านเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียงในด้านแคล้วคลาดจากภยันตราย อยู่ยงคงกะพัน ในเดือนมีนาคมมีการจัดงานครบรอบวันมรณภาพของหลวงพ่อทบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ภายในวัดยังค้นพบซากโบสถ์เก่าแก่สมัยอยุธยาอายุกว่า300 ปี

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

NanNy Jaripa
2015-05-28 15:39:23

ไปเพชรบูรณ์ อย่าลืมแวะสักการะพระครูพชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ แห่งวัดช้างเผือก จุดเด่นของที่นี้คือรูปปั้นช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของวัด ภายในวัดเก็บรักษาสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูพัชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ บรรจุศพอยู่ในโลงแก้ว ตามประวัติเล่าว่า หลวงพ่อทบได้ศึกษาวิชาอาคมมาจากเขมร จนเป็นที่เลื่องลือท.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion