รูปภาพ - น้ำตกตะเพินคี่

น้ำตกตะเพินคี่น้อย ภาพจาก park.dnp.go.th