Hat Sai Ri

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Tags :

All Reviews (1)

wat Nakorn
2015-05-24 13:09:02

หาดทรายรี ตั้งอยู่ที่เกาะเต่า ซึ่งเกาะที่ว่านี้ เกาะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ โดยเกาะเต่ามีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ซึ่งมีพื้นที่ 12,936 ไร่  มีพื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขามีพื้นราบเพียงแค่ 30% ของเกาะ มีชายหาดที่มีความสวยงามทรายสะอาดบริสุทธิ์ สลับกับโขดหินรูปทรงแปลกตาจนทำให้ใค.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ