Shark Bay

อ่าวเทียนออก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเต่า มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในฐานะของอ่าวที่ลงว่ายน้ำเล่นแล้วสามารถพบเจอ ฉลาม ได้ง่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอ่าวและชายหาดแห่งอื่นๆ รอบๆ เกาะเต่า ชาวต่างชาติจึงนิยมเรียก อ่าวเทียนออก แห่งนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า Shark Bay

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

Joy Minicooper
2015-05-21 17:26:22

ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวอ่าวเทียนออก อ่าวนี้อยู่ถัดจากอ่าวโฉลกบ้านเก่า รูปร่างอ่าวกว้างๆมีทรายหาดแดงอยู่ปลายแหลม ขึ้นไปหลังอ่าวบนเนินเขามุมสูง มองลงมาเห็นโค้งอ่าวสวยงามมากๆค่ะ ทะเลที่อ่าวเทียนออกลาดเอียงลงไป ว่ายออกไปสัก 10 เมตรก็จะเริ่มเห็นฉลาม
“อ่าวเทียนออก” ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเต่า มีชื่อเสียง.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion