Wat Lamai Folklore Museum

หอวัฒนธรรมบ้านละไม วัดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อปี พ.ศ.2529 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเกาะสมุยในอดีต โดยใช้อาคารไม้ยาวสองชั้นหลังเก่าภายในวัดเป็นที่จัดแสดง

ภายในหอวัฒนธรรมจัดแสดงของต่าง ๆ มากมายหลากหลายชนิด เช่น ตะเกียงโบราณ กลองมโหระทึก โคมไฟ แจกันเคลือบ ถ้วยชามกระเบื้องเคลือบ โอ่งมังกร มีดดาบ เครื่องทองเหลือง เครื่องลายคราม กรงนกเขา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโม่แป้ง เครื่องจักสาน และเครื่องไม้เครื่องมือในการทำสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวสมุย ได้แก่ จอบ เสียม มีดพร้า ยังมีหมวก กระชอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวให้ชมอีกด้วย

พระครูประโชติธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดละไล ผู้ดูแลหอวัฒนธรรมแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นได้กล่าวถึงชื่อเรียก “หอวัฒนธรรม” ที่ตั้งมาจากสวช.ว่า ชื่อนี้ไม่ใช่คำคุ้นเคยของชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงมีดำริที่จะเปลี่ยนชื่อมาใช้ว่า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม แทน นอกจากหอวัฒนธรรมแล้ว

ภายในวัดละไมยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่น่าสนใจอยู่ด้านหน้าชื่อว่า พระบรมธาตุเจดีย์ศรีละไม เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก บรรจุพระธาตุซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเมื่อราวปี พ.ศ.2525-2526 แม้หอวัฒนธรรมแห่งนี้จะดูทรุดโทรมไปบ้าง เพราะขาดงบประมาณการสนับสนุน แต่ท่ามกลางกระแสการท่องเที่ยวที่โหมกระหน่ำบนเกาะสมุยแห่งนี้ ถือว่าที่นี่ให้ความรู้ในเชิงศิลปวัฒนธรรมละช่วยให้ผู้เข้าชมรู้จักสมุยมากขึ้น มากกว่าแค่รู้ว่าสมุยมีเพียงหาดทรายสวย น้ำทะเลใส เท่านั้น

Categories :

Tourist Attraction / Museum

Contact :

08-7789-5570

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

All Reviews (1)

lek leklek
2014-10-22 18:04:23

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม อยู่ในวัดละไม เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นที่รวบรวมของเก่า เครื่องมือเครื่องใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านบนเกาะและที่อื่น ๆ ในภาคใต้ เช่น ตะเกียงโบราณแบบต่าง ๆ กรงนกเขา กลองมโหระทึก อายุกว่า 300 ปี เป็นศิลปกรรมในยุคโลหะของวัฒนธรรมดองซอนตอนเหนือของเวียดนาม ค้นพบเมื่อปี 2543 ใช้ในพ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion