Arunbanpot Temple Pra Sutham Chedi

ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์มากมาย มีการจัดงานบุญใหญ่ในเดือนมกราคมของทุกปี ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีเชียงใหม่-สังคม ตำบลบ้านหม้อ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกจิอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์มากมาย มีการจัดงานบุญใหญ่ในเดือนมกราคมของทุกปี

Contact :


Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Featured :

Tags :

วัด

All Reviews (1)

Rest up
2015-04-29 23:19:01

เรากับเพื่อนได้มีโอกาสเข้าไปไหว้วัดนี้มาค่ะ วัดเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ หลายชั้น สวยงามมากค่ะ แต่ละชั้นไม่สูงมากนัก สามารถเดินเข้าไปได้ด้วยบันได สองข้างทางเดินก็จะมีสระบัววางอยู่เป็นจุดๆ องค์เจดีย์ก็มีสระบัวอยู่รอบด้านดูเหมือนกับเป็นเจดีย์ตั้งอยู่กลางน้ำ สวยๆทั้งนั้นค่ะ คนก็นิยมมาถ่ายรูปกัน ดูเหมือน.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ