Nhong Bua

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวลำภู มีน้ำขังตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเย็นของชาวหนองบัวลำภู ชาวหนองบัวลำภูเชื่อว่า สองนางเป็นหลานสาวฝาแฝดของพระวอพระตาผู้ก่อตั้งเมืองหนองบัวลำภู ชื่อคำศรีและคำใส มีหน้าที่เฝ้าฆ้องยักษ์ที่มาจากนครเวียงจันทน์ไม่ให้ใครขโมยเอาไป ด้านหลังของหนองบัวจะมองเห็นแนวเขาภูพานคำทอดยาวดูสวยงาม ด้านตะวันตกจะมีหอสองนาง

Contact :


Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ