รูปภาพ - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

มีภาพเขียนสีใต้หินต่างๆ