รูปภาพ - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

คล้ายเสาเฉลียงที่เคยไปมาที่อุบล