Wangsammor Nation Park

ตั้งอยู่ตำบลหนองกุงทับม้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุงทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 18,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ยาง และตะเคียนทอง มีลำห้วย เกาะ แก่งที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า เป็นต้น จุดเด่นที่น่าสนใจภายในวนอุทยานฯ ได้แก่วังใหญ่ เป็นวังน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลำห้วยลำพันชาติไหลผ่าน มีแก่งหิน โขดหิน บรรยากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ที่วังใหญ่สามารถลงเล่นน้ำ ล่องแก่ง พายเรือ และตกปลาได้ เหมาะแก่การพักผ่อนแก่งมนน้อย จากวังใหญ่เดินตามทางริมห้วยลำพันชาติไปตามทางเลียบลำน้ำประมาณ 800 เมตร จะพบเกาะแก่ง โขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ บางช่วงเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม แก่งหินฮอม จากแก่งวังมนน้อยไปประมาณ 100 เมตร เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ต่างระดับ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมีน้ำไหลมากทำให้เกิดเสียงดังก้องไปไกล นอกจากนี้ยังมีเกาะแก่งหิน วังน้ำอีกหลายแห่ง เช่น แก่งขาน วังแก่งขาม วังหมากลำ สถานที่พัก ทางวนอุทยานวังสามหมอกไม่มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปพักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องนำเต็นท์ไปเอง และควรติดต่อขออนุญาตก่อนล่วงหน้าได้ที่ หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760การเดินทาง จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางกุมภวาปี-ศรีธาตุ-วังสามหมอ (ทางหลวงหมายเลข 2023) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 227 จนถึงบริเวณตำบลหนองกุงทับม้า มีทางแยกไปวนอุทยานฯ 9 กิโลเมตร วนอุทยานฯ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง 120 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตำบลหนองกุงทับม้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุงทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ ประกาศเป็นวนอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 มีเนื้อที่ประมาณ 18,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าแดง หรือป่าเต็งรัง ยาง และตะเคียนทอง มีลำห้วย เกาะ แก่งที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า เป็นต้น จุดเด่นที่น่าสนใจภายในวนอุทยานฯ ได้แก่วังใหญ่ เป็นวังน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลำห้วยลำพันชาติไหลผ่าน มีแก่งหิน โขดหิน บรรยากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน ที่วังใหญ่สามารถลงเล่นน้ำ ล่องแก่ง พายเรือ และตกปลาได้ เหมาะแก่การพักผ่อนแก่งมนน้อย จากวังใหญ่เดินตามทางริมห้วยลำพันชาติไปตามทางเลียบลำน้ำประมาณ 800 เมตร จะพบเกาะแก่ง โขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ บางช่วงเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม แก่งหินฮอม จากแก่งวังมนน้อยไปประมาณ 100 เมตร เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ต่างระดับ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมีน้ำไหลมากทำให้เกิดเสียงดังก้องไปไกล นอกจากนี้ยังมีเกาะแก่งหิน วังน้ำอีกหลายแห่ง เช่น แก่งขาน วังแก่งขาม วังหมากลำ สถานที่พัก ทางวนอุทยานวังสามหมอกไม่มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปพักแรม หรือทัศนศึกษา จะต้องนำเต็นท์ไปเอง และควรติดต่อขออนุญาตก่อนล่วงหน้าได้ที่ หัวหน้าวนอุทยานวังสามหมอ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760การเดินทาง จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางกุมภวาปี-ศรีธาตุ-วังสามหมอ (ทางหลวงหมายเลข 2023) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 227 จนถึงบริเวณตำบลหนองกุงทับม้า มีทางแยกไปวนอุทยานฯ 9 กิโลเมตร วนอุทยานฯ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง 120 กิโลเมตร

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

ภัทรานิษฐ์ ชีกว้าง
2014-09-29 18:04:46

วนอุทยานวังสามหมอ อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองกุ้งทับม้าคะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ วนอุทยานฯ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอประมาณ 20 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ 120 กิโลเมตรคะ พ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ