รูปภาพ - อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

พันธุ์ไม้แปลกๆนานาชนิดที่พบเห็นในพลาญป่าชาด