Kaeng Lam Duan Waterfall

ทุกปีช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน ณ บริเวณลานพันรู น้ำตกแก่งลำดวน ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านหนองขอน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จะเกิดปรากฏเหตุการณ์ที่แสนมหัศจรรย์ เมื่อบรรดา กุ้งน้ำจืด (กุ้งฝอย) นับล้านตัว พากันพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งน้ำมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงบนเทือกเขาพนมดงรัก ในเวลากลางคืน เวลาประมาณ 19.00 - 04.00 น. ของอีกวันหนึ่ง ซึ่งการที่กุ้งเหล่านี้มาเดินบนพลาญหินบริเวณลานพันรู มีสาเหตุมาจากการที่จะเดินทางไปยังแหล่งต้นน้ำที่เป็นบ้านเกิดบนเทือกเขาพนมดงรัก ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมายจนกลายเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ของธรรมชาติ

Contact :

ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน โทร.045-371089,045-37144

Price Range :

- ( Baht)

All Reviews (1)

Ringring Wang
2014-06-26 16:55:22

หน้าฝนถ้ายังไม่รู้จะไปไหน แนะนำให้ลองไปที่นี่ดูค่ะ พาเหรดกุ้งเดินขบวน เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรก ถือเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand เลยนะคะ
กุ้งที่เราจะเห็นคือ กุ้งฝอย นะคะ ที่เค้ามาเดินขบวนกันนี้ก็เพราะเป็นวัฎจักรการเอาตัวรอดของสัตว์ในการดำรงชีพและสืบทอดเผ่าพันธุ์ของเค้านั่นเองค่ะ
การเข้าดูจะต้องเป็นร.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

เรื่องที่น่าสนใจ