รูปภาพ - ซารัง

ไม่ต้องกลัวมีกลิ่นควันติดตัวเพราะเตาย่างจะมีเครื่องดูดควันไว้ด้านบนเตาทุกโต๊ะ