รูปภาพ - ซารัง

บรรยากาศภายในร้าน กำแพงเพ้นต์รูปดอกทานตะวัน