Dang Rodded

ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดมีชื่อของเมืองนครชุม ขายก๋วยเตี๋ยวมานานกว่า 40 ปี เรียกน้ำย่อยด้วย หมูสะเต๊ะ ตบท้ายด้วย ขนมหวานแบบโบราณหวานฉ่ำชื่นใจ เอกลักษณ์ตรงที่บ้านไม้ทรงเก่าที่ทางร้านอนุรักษ์ไว้ ทั้งตู้ก๋วยเตี๋ยว โต๊ะ เก้าอี้ ประตูร้าน ที่ทำด้วยไม้

Categories :

Food / Noodle

Contact :

055-799573

Price Range :

฿ (0-100 Baht)

Open Hours :

Monday 8:00 AM - 6:00 PM
Tuesday 8:00 AM - 6:00 PM
Wednesday 8:00 AM - 6:00 PM
Thursday 8:00 AM - 6:00 PM
Friday 8:00 AM - 6:00 PM
Saturday 8:00 AM - 6:00 PM
Sunday 8:00 AM - 6:00 PM

All Reviews (1)

I'm p L o Y
2011-11-21 14:31:13

ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดที่มีชื่อของเมืองนครชุม จ.กำแพงเพชร ต้องที่นี่เลยค่ะ "ร้านแดงรสเด็ด" เอกลักษณ์ของร้าน อยู่ตรงที่เป็นบ้านไม้ทรงเก่าที่ทางร้านอนุรักษ์ไว้ ทั้งตู้ก๋วยเตี๋ยว โต๊ะ เก้าอี้ ประตูร้านที่เห็นแล้วอดนึกถึงความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยก่อนไม่ได้เลยค่ะ

ก้าวเข้ามาในร้านก็สัมผัสได้จ.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion