รูปภาพ - อินเลิฟบาร์แอนด์เรสเตอรองท์

เนื้อผัดน้ำมันหอย มีกลิ่นสาปเหมือนจะเสีย