รูปภาพ - อีวาวอน ร้านอาหารเกาหลี

โต๊ะในร้าน ประมาณ 10 โต๊ะได้