รูปภาพ - จังซีลอน

“ชุดฝูงปลาแห่งอันดามัน” ที่มีความหลากหลาย สีสันสดใสและสวยงาม