รูปภาพ - ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ , อุดรธานี

ประดับดอกดาวเรืองทั่วศูนย์การค้า