Uraiwan Florist

อุไรวรรณ ฟลอรีสท์ ร้านดอกไม้ย่านบางรัก ที่คุณป้าคนขายมีประสบการณ์จัดดอกไม้มายาวนานหลายปี เราสามารถขอคำแนะนำและต่อรองราคาดอกไม้ ไม่ว่าจะให้ในโอกาสใดก็ตาม คุณป้าพร้อมจะจัดให้ค่ะ!!!!

Categories :

Shopping / Accessories

Contact :

02-235-2432,02-233-0432

Price Range :

฿฿ (101-500 Baht)

Open Hours :

Monday 7:30 AM - 9:00 PM
Tuesday 7:30 AM - 9:00 PM
Wednesday 7:30 AM - 9:00 PM
Thursday 7:30 AM - 9:00 PM
Friday 7:30 AM - 9:00 PM
Saturday 7:30 AM - 9:00 PM
Sunday 7:30 AM - 9:00 PM

All Reviews (1)

ข น ม ปั ง แ ย ม ส้ ม
2011-11-21 15:16:48

         ใครที่นิยมให้ดอกไม้กับคนพิเศษแล้วล่ะก็ วันนี้มีร้านดอกไม้มาแนะนำค่ะ ชื่อร้านอุไรวรรณ ฟลอรีสท์ เป็นร้านดอกไม้ที่ดูแลโดยป้าเจ้าของร้านที่มากประสบการณ์ ป้าเค้าจะสอบถามเราว่าจะเอาไปใช้เนื่องในโอกาสอะไรคะ แล้วก็ช่วยแนะนำชนิดดอกไม้ที่มีความหมายให้เราค่ะ (ประมาณว่า บอกความต้องการของเรา ลักษณะคนที่.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion

Map : Uraiwan Florist

Loading.....