รูปภาพ - ณ ธาตุพนม เพลส

ไม่มีตู้เสื้อผ้าครับ แปลกไปอีกแบบ