@ Pai Resort

รีสอร์ทส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติของทะเลหมอกล้อมรอบ 360 องศา จากระเบียงบ้านพักคุณสามารถชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์และวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านในการทำเกษตรกรรม

Contact :

08-7507-8448
http://www.at-pai.com

ตรวจสอบราคา และ Booking here :

จองโรงแรมแอทปายรีสอร์ทกับ Agoda
จองโรงแรมแอทปายรีสอร์ทกับ Booking.com

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Discussion