รูปภาพ - เกาะไข่ สตูล - ซุ้มประตูรักนิรันดร์

มาที่นี่ต้องรอดซุ้มประตูหินนี้เป็นคู่ไปและกลับน่ะค่ะ