Roi Sai Canal

คลอง ร้อยสาย อยู่ในแม่น้ำตาปี ดินแดนที่จะมีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับขนานนามว่า คลองร้อยสาย นั่นเอง ที่นี่ยังคงรักวิถีชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ กับความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่างลงตัว ถ้าเรานั้งเรือผ่านจะได้เห็นผู้คนในระแวกนั้นทำอาชีพเย็บจากขาย มีเรือยนต์เรือพายวิ่งผ่าน ช่วงตอนกลางคนมีหิ่งห้อยให้ชม สวยมากมายขอบอกค่ะ
มีนักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวเยอะๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ

Contact :

077 – 205 – 323, โทรศัพท์มือถือ : 086 – 267 –

Price Range :

- ( Baht)

Open Hours :

Monday -
Tuesday -
Wednesday -
Thursday -
Friday -
Saturday -
Sunday -

Featured :

Parking , Good for Group , Good for Kids

All Reviews (1)

meepooh 27
2011-11-21 14:25:58


            ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวแบบแอบอิงธรรมชาติ รักในสายน้ำ ลำคลอง และเสียงเด็ก (เอ่อ...อันหลังน่าจะไม่เกี่ยวค่ะ ลืมตัวเรื่อยเลย คิดว่าประกวดนางงาม) วันนี้มีทริปดีดีมาแนะนำค่ะ

            ทริปที่วันนี้ขอเสนอ เป็นทริปใหม่ที่ทางจังหวัดสุราษฎณ์เค้ากำลังบูมการท่องเที่ยวค่.. Read more

Show 1 to 1 of 1 Items

Discussion