รูปภาพ - ตลาดบ้านใหม่เมืองแปดริ้ว

สินค้าสมัยก่อน คำสะกดแปลกๆ หาดูยาก