รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ถ่ายรูปกับกล้องโบราณไว้ก่อน พี่เขาจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในอนิเมชั่น 5555555