รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ระหว่างรอเข้าห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ก็ถ่ายรูปสวยๆรอไปก่อนเลยจ้า