รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในกันแล้วว เจอสาวชาววังกำลังนั่งปักผ้าด้วย