รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

พระแก้วมรกตจำลองในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู