รูปภาพ - นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ภาพขยายจากรูปที่แล้ว เห็นได้ว่าเมื่อมองเข้าไปด้านในจะเห็นลวดลายกระเบื้องซ้อนกัน